W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Strona główna

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu


Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 146. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS 0-0145/98 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 4 lipca 1998 roku.

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych, studiach MBA oraz na innych formach kształcenia.

W ramach struktury organizacyjnej Uczelni znajdują się wydziały:

 • Wydział Finansów i Zarządzania,
 • Wydział Ekonomiczny w Opolu Filia

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora

 • w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia - Wydział Finansów i Zarządzania (decyzja nr BCK-II-U/dr-1066/14 CKdsSiT z dnia 27 kwietnia 2015 roku).

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.


Uprawnienia do prowadzenia studiów

 • Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.38.3.2013.AN z dnia 15 lipca 2013 roku),
 • Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, studia drugiego stopnia (decyzja nr nr DSW-WNN.8014.119.2021.5.SG z dnia 22 kwietnia 2021 roku),
 • Analityka gospodarcza i analiza danych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (zarządzenie Rektora Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu nr 6/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku),
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.60.3.2015.AN z dnia 2 czerwca 2015 roku),
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.17.2022.7.MK/MS z dnia 21 grudnia 2022 roku),
 • Dietetyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.2010.2022.KT.3 z dnia 9 grudnia 2022 roku),
 • Dietetyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.209.2022.KT.3 z dnia 9 grudnia 2022 roku),
 • Ekonomia, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (zarządzenie Rektora Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu nr 7/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku),
 • Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-1193-WB-03 z dnia 27 listopada 2003 roku),
 • Filologia, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-2-02-4003-7/07 z dnia 11 maja 2007 roku),
 • Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNISW-DNS-WUN-6010-25272-3/AW/12 z dnia 19 września 2012 roku),
 • Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003/517/JP/03 z dnia 6 czerwca 2003 roku),
 • Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6010-25272-3/AW/12 z dnia 19 września 2012 roku),
 • Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-EKo-4003-844/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku),
 • Finanse i Rachunkowość, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.7.2020.3.MU z dnia 16 kwietnia 2020 roku),
 • Informatyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr ZNN.6022.103.1.2016.AN z dnia 15 listopada 2016 roku),
 • Informatyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.24.2022.4.MK z dnia 20 czerwca 2022 roku),
 • Inżynieria zarządzania, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.21.3.2016.AN z dnia 23 maja 2016 roku),
 • Inżynieria zarządzania, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.312.2013.SW.3 z dnia 10 kwietnia 2014 roku),
 • Kosmetologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.56.2023.5.JP z dnia 7 lipca 2023 roku),
 • Kosmetologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.57.2023.5.JP z dnia 19 lipca 2023 roku),
 • Logistyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-4042-1/EK/09 z dnia 30 lipca 2009 roku),
 • Logistyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.68.2015.SW.3 z dnia 3 czerwca 2015 roku),
 • Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DKN.6022.1.2013.EK/SW(3) z dnia 26 marca 2013 roku),
 • Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (zarządzenie Rektora Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu nr 8/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku),
 • Media cyfrowe i grafika komputerowa, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (zarządzenie Rektora Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu nr 9/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku),
 • Media i komunikacja w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.91.2019.4.AKO z dnia 28 czerwca 2019 roku),
 • Media i komunikacja w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.92.2019.4.AKO z dnia 28 czerwca 2019 roku),
 • Mikrobiznes, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.22.2016.4.MB z dnia 5 kwietnia 2016 roku),
 • Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.110.2.2013.AN z dnia 10 maja 2013 roku),
 • Pedagogika, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.107.2019.KT.3 z dnia 6 czerwca 2019 roku),
 • Prawo, studia jednolite magisterskie (decyzja nr DSW.ZNU.6022.301.3.2015/2016.EK z dnia 31 marca 2016 roku),
 • Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.128.2014.2.IZ z dnia 26 czerwca 2014 roku),
 • Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.27.2015.7.ŁA z dnia 6 października 2015 roku),
 • Psychologia, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW-WNN.8014.8.2021.4.MG z dnia 9 czerwca 2021 roku),
 • Psychologia, jednolite studia magisterskie (zarządzenie Rektora Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu nr 42/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku),
 • Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-486-07 z dnia 21 czerwca 2007 roku),
 • Turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia (decyzja nr DKN.6022.13.2013.SW(3) z dnia 8 lipca 2013 roku),
 • Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-165/JP/04 z dnia 16 lutego 2004 roku),
 • Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-9306-2/SH/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku),
 • Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-9373-3/AM/10 z dnia 18 października 2010 roku),
 • Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-21425-3-EK/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku),
 • Zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.372.2023.DM z dnia 5 czerwca 2024 roku).

Przejęcia

W wyniku przeprowadzonego procesu konsolidacji, zakończonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2020 r. (znak DSW.WUN.5011.25.2020.2.PD) w oparciu o art. 37 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 7 w zw. z art. 44 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), dokonano wpisu w ewidencji uczelni niepublicznych w przedmiocie wykreślenia z dniem 1 października 2020 r. z ewidencji uczelni niepublicznych Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, wpisanej do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem wpisu „234”, w związku z jej włączeniem, z dniem 1 października 2020 r. do Wyższej Szkoły Bankowej z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem wpisu „146”. Mając na uwadze powyższe, a także treść art. 44 ust. 4 w/w ustawy wskazuje się, że z dniem 1 października 2020 r., Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą we Wrocławiu wchodzi w prawa i obowiązki Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

Uprawnienia do prowadzenia studiów w wyniku przejęcia Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

 • Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-1193-WB-03 z dnia 27 listopada 2003 roku),
 • Filologia, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-2-02-4003-7/07 z dnia 11 maja 2007 roku).

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora – Wydział Neofilologii w wyniku przejęcia Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

 • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (decyzja nr BCK-I-dr-566/2012 Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 lutego 2013 roku).

W 2012 roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu połączyła się z Wyższą Szkołą Zarządzania i Finansów we Wrocławiu (decyzja nr MNISW-DNS-WUN-6010-25272-3/AW/12 MNISW z dnia 19.09.2012 r.).


Władze Uczelni

 • Rektor: prof. dr hab. Jacek Mercik, od 2020
 • Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania: dr Tomasz Rólczyński, od 2022
 • Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu: dr Katarzyna Mizera, od 2014

Dane kontaktowe

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

NIP 894-24-50-411, REGON 931893307

tel. 71 356 16 30

https://www.merito.pl/wroclaw/


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Adres ESP: /WSB- -Wroclaw/SkrytkaESP

(uwaga: adres ESP zawiera pomiędzy WSB a Wrocław - - dwa myślniki obok siebie bez spacji)


Redakcja BIP

Redaktor: Marlena Rygiel-Trzebińska

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, pok. 130

e-mail: marlena.rygiel-trzebinska@wroclaw.merito.pl, tel. 71 376 23 90


Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych: Mateusz Potocki

e-mail: iod@wroclaw.merito.pl


Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, UWSB Merito we Wrocławiu powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, UWSB Merito we Wrocławiu będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, UWSB Merito we Wrocławiu może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku UWSB Merito we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu na jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Redaktor BIP, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław,
 • złożyć osobiście w siedzibie Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, pok. 130,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: marlena.rygiel-trzebinska@wroclaw.merito.pl.

Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wytworzył: Marlena
Data wytworzenia: 05.01.2023
Opublikował w BIP: Mrygiel
Ostatnio zaktualizował: Marlena Rygiel-Trzebińska
Data ostatniej aktualizacji: 25.06.2024 14:27
Liczba wyświetleń: 988